Házirend

A HONGAARS HUIS VZW (COLLEGIUM HUNGARICUM)

HÁZIRENDJE ÉS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSAI

 

1.     A leuveni Collegium Hungaricum és lakói – Bevezető

Jelen házirend az intézmény minden lakójára kötelező érvényű.

 

1.1 A leuveni Collegium Hungaricum, hivatalos nevén Hongaars Huis vzw, (továbbiakban: CH) fenntartója a Jézus Társaság Magyarországi Rendtartománya, ismertebb nevén a magyar jezsuita rendtartomány (továbbiakban: JTMR). A CH nem csak fenntartója-tulajdonosa által jezsuita szellemiségű, hanem mert alapítója, P. Muzslay István is a Loyolai Szent Ignác által alapított jezsuita rend tagja volt. Ezért a szent-ignáci jelleg a ház programjában, céljaiban is megjelenik. A CH lakóinak kötelessége, hogy az intézmény múltjához és szellemiségéhez méltóan viselkedjenek és azt minden tekintetben tiszteletben tartsák. E házirend is az említett szellemiséget képviseli és segítséget akar nyújtani, hogy a CH mindenkori lakói nem csak jó viszonyban, de lassanként közösséggé válva lakjanak egy épületben.

 

1.2 A CH nem szálloda, hanem keresztény szellemiségű, a tudomány iránt érdeklődő fiatal diákok, kutatók, tudósok otthona és közössége. Minden közösségi élet elengedhetetlen feltétele a közösségi szellem, a bizalom és a rend, amelynek alapja a kölcsönös megbecsülés, a barátság és a szeretet. Tudatában vagyunk annak, hogy a hit Isten ajándéka és emiatt hívő keresztény életre senki sem kötelezhető, viszont elvárjuk a keresztény értékek, valamint a ház szellemiségének tiszteletben tartását.

 

1.3 A pályázatok elbírálásáról a Felvételi Bizottság dönt. A lakhatási szerződés maximum egy félévre szól. Aki a következő tanévben is a CH-ban kíván lakni, annak ezen irányú kérelmét legkésőbb április 15-ig kell benyújtania.

 

2. A CH élete

 

2.1 A CH lakói a földszinti konyhában étkezhetnek. A szobában való rendszeres vagy mindennapos étkezés tilos. Főzési lehetőség szintén kizárólag a konyhában van. A konyhában étkezés után mindenki köteles az edényeket elmosogatni, az asztalt letörölni. Élelmiszert kizárólag a szobaszámnak megfelelő hűtőszekrénypolcon, konyhaszekrényben vagy pincei polcon lehet tárolni. A szobákban és a konyhában senki sem tárolhat élelmet. A hűtők tisztán tartása a lakók kötelessége. Minden hűtőszekrényen négy lakó osztozik - amennyiben valaki romlott vagy rothadó élelmiszert észlel, az illetőnek azt jogában áll kidobni. Ha valaki jelöletlen ételt hagy a konyhai munkalapon és asztalokon, a napos (lásd később: 4.1) ezeket este 11 után szabadon felhasználhatja. Az intézményt és vezetőjét a lakók mulasztása által okozott kár vagy probléma (pl. ételmérgezés) esetén felelősség nem terheli. A ház minden egyes lakója magáért teljes felelősséget vállal.

 

2.2 A CH takarítása és rendben tartása a lakók kötelessége, mely munkákban minden lakó részt vállal. A feladatok kijelölése külön beosztás alapján, három különböző rendszerben - konyhai naposság, két hetes takarítói és emeletek szerinti fürdőszoba takarítás - történik. Az aktuális beosztásról a konyhai üzenőfalon minden lakónak kötelessége időben tájékozódni. A takarítás elmulasztása 5 eurós büntetési szankcióval jár, mely minden további alkalommal megduplázódik. A szankciók során beszedett összeget a CH Diákpénztárában írjuk jóvá, mely pénzügyi alap a közösségi programok finanszírozásához járul hozzá.

 

2.3 A naposnak a feladata, hogy este 11 óra után a konyhában ellenőrizze a rendet, és ezt néhány feladattal ő maga is tökéletesebbé tegye. A naposnak kötelessége az asztalok, konyhai készítő pult, mosogatók letisztítása, a mosogatógépek elindítása majd kipakolása, a konyha kiseprése és felmosása, a szemétszelektálási kalendárium által jelzett napokon a szemét kivitele az utcára. A naposnak nem kötelessége a többi lakó helyett mosogatni. Amennyiben a kollégisták ezt nem veszik komolyan, az igazgató megszorító intézkedésekhez folyamodhat:

a) A mosatlant ott hagyó kollégistát spontán kinevezheti naposnak, akár több alkalommal is

b) Az intézmény tulajdonában lévő edények egy részét ideiglenesen elzárhatja

c) Az intézmény edényeit teljesen elzárhatja, mely miatt a kollégistáknak saját edényeket kell beszerezniük, ha a konyhát használni szeretnék.

 

2.4 Hétvégi takarító: a kollégisták két csapatra osztva minden héten felváltva kitakarítják a CH összes közösségi terét, melynek beosztását az igazgató a konyhai hűtőkre kifüggeszti. A feladatok rotációs rendszerben ismétlődnek. A hétvégi takarítást a beosztott kollégistáknak szombat délelőtt 10 és vasárnap este 10 óra között el kell végezniük. Ha egy kollégista nincs jelen az aktuális hétvégén, az ő felelőssége helyettesítőt keresni és elcserélni a feladatot egy másik kollégistával. A takarítás elmulasztásáról és az azt követő szankciókról a paragrafus 2.2-as pontja az irányadó.

 

2.5 Mivel a pszichés betegségben szenvedők nem csak magukra, de társaikra is veszélyesek lehetnek, ezért minden lakónak kiemelt kötelezettségei vannak a következők szerint:

a) a kollégista vállalja, hogy az igazgató általi írásbeli megkeresést követően haladéktalanul pszichológusnál szűrésre megjelenik, valamint hozzájárul, hogy a pszichológus az igazgató számára a szűrés eredményéről tájékoztatást adjon, amennyiben a szűrés köz- ill. önveszélyes állapotot diagnosztizál. Felek megállapodnak, hogy köz- ill. önveszélyes állapot fennállásánál a kollégista köteles haladéktalanul bemutatni az igazgató számára a pszichoterápiás kezelésről szóló igazolást. Felek ennek hiányát súlyos szerződésszegésnek tekintik és az igazgató jogosult a szerződés 10. paragrafusának a) pontja alapján a hallgató szerződését felbontani.

b) bármely kollégista névvel vagy név nélkül jelzi az igazgatónak vagy valamelyik moderátornak, ha a közösségre nézve feltételezhetően veszélyes vagy önveszélyes magatartást észlel társánál. Igazgató a bejelentést követően dönt arról, hogy érintett kollégistát a 2.5 pont a) alpontjában szabályozott szűréssel kapcsolatban megkeresi-e.

c) a kollégista köteles az igazgató felé írásban jelezni, amennyiben bármely betegsége vagy szervi elváltozása a közösségre, közösségi életvezetésére vagy a kollégista közösségi programokon való részvételére vonatkozóan befolyással lehet, illetve amennyiben baleset esetén erről az orvost tájékoztatni szükséges.

 

2.6 Az épület hangszigetelése gyenge, a folyosó és a lépcsőház szerkezete pedig rendkívül visszhangos, ezért ügyeljünk arra, hogy ne zavarjuk társainkat, a szomszédokat munkájukban vagy éjszakai nyugalmukban. Este 11 óra után kifejezetten figyeljünk a csend megtartására, ezzel is segítve lakótársaink munkáját, vagy éppen pihenését. Az esti beszélgetésekhez ezért a könyvtárat, a TV szobát, vagy a nappalit használjuk. A kerti teraszon este 11 után senki sem tartózkodhat.

 

2.7 A CH-ban elővigyázatossági okból és az optikai füstjelzők 24 órás működése  miatt mind a dohányzás, mind bármilyen más nyílt láng vagy füstöt okozó eszköz használata tilos (gyertya, füstölő, mécses stb.). Dohányzásra kijelölt hely kizárólag az udvar és a kert területe.

2.8 Kábítószer használata a CH egész területén tilos és a CH-ból való azonnali kizárást vonja maga után. A mértéktelen alkoholfogyasztás, amennyiben az megismétlődik az igazgató írásos figyelmeztetés után, szintén kizárást von maga után.

 

2.9 Mindig figyeljünk arra, hogy rendesen becsuktuk-e magunk után a bejárati ajtót. Éjszakára a konyhák ablakait és ajtóit rendesen csukjuk be. A lakók itt-tartózkodásuk idejére szobájukhoz kulcsot, a bejárati ajtóhoz mágneskorongot kapnak, melyet másnak át nem adhatnak és másolatot sem készíttethetnek róla. Biztonsági okokból ne engedjünk be a házba egy másik lakóra várakozó idegent, beleértve a korábbi lakókat, alumni tagokat sem. A keresett személynek kell vendégét beengednie és itt-tartózkodásáig ő vállalja érte a felelősséget. Ha nincs itthon a keresett lakó, akkor a vendéget tisztelettel kérjük meg, hogy a lakót később keresse fel. A CH-t felkereső alumni tagokat tisztelettel irányítsuk az igazgatóhoz és bár egykor lakói voltak a CH-nak, ne vezessük őket körbe.

 

2.10 A CH-ban vendégek fogadása reggel 9-től este 11-ig történhet. Idegenek este 11 óra után a CH-ban kizárólag igazgatói engedéllyel tartózkodhatnak. Amennyiben a lakó a saját szobájában éjszakára vendéget szeretne fogadni, igazgatói engedélyt kell kérnie, majd jeleznie ezt a többi lakó felé az aktuális félév facebook csoportjában. A bejelentés elmulasztása 50 eurós büntetést von maga után. A vendégfogadás saját szobában maximum tíz éjszaka/fő lehetséges félévente. A két első éjszaka/fő ingyenes, a további vendégfogadások ára tíz euró/fő/éj. Amennyiben a lakónak a vendégszobára van szüksége, igényét előre kell jeleznie. A vendégszoba ára 20 euró/fő/éj.

 

2.11 A CH életének fontos eseményei a közösségi rendezvények, amelyre minden lakót hívunk és várunk. Minden ilyen jellegű eseményről az aktuális félévhez tartozó facebook csoportban hírt adunk. Az igazgató itt közli az összes aktuális, hivatalos információt is. Közösségi összejövetelekre a kollégium ebédlője, társalgója használható. Ezek igénybevételéről, miután engedélyt kaptunk az igazgatótól, mindig tájékoztassuk társainkat a megadott közös listán. A program szervezőjének kötelessége vendégei után eltakarítani és eredeti állapotába visszarendezni a használt helyiséget.

 

2.12 A CH-ban a közösségi térben minden lakó köteles tisztességesen felöltözve, az etikett és jó ízlés szabályainak betartásával megjelenni. Ez fiúk esetében minimum rövidnadrágot és rövidujjú trikót, lányok esetében szoknyát/rövidnadrágot – rövidujjú inget/trikót jelen. Fehérneműben, törölközőben vagy átlátszó ruhákban (leggingsben, háló- és fürdőköntösben) való nyilvános megjelenéstől tatózkodjunk.

2.13 A lakók személyes kapcsolatára vonatkozóan részletes leírást találunk a jezsuita intézményekben irányadó Magatartási Kódexben, amelyet minden kollégistának kötelessége átolvasnia, mely kifüggesztve található a CH hírdetőtábláján. Mindemellett a párkapcsolatban és/vagy házasságban lévő párok kötelesek a CH-ban példaértékűen viselkedni. Vegyék figyelembe, hogy ők maguk példaként szolgálnak társaiknak.

 

2.14 A lakók kötelességük érkezésük után maximum 15 nap után a városházán regisztrálni. Egyetemi regisztrációjuk után a hivatalos dokumentumot kötelesek az Igazgatónál bemutatni, melyről ő másolatot készít, hogy a kollégista diákstátusát igazolni tudja a hivatalos szervek felé. A be- vagy kiregisztráció elmulasztása a kaució levonását vonja maga után.

 

3.  A CH felszerelése és berendezési tárgyai

3.1 A CH valamennyi felszerelési tárgya közösségi tulajdon, amelynek védelme minden kollégista személyes felelőssége és kötelessége. A bérleti szerződés 11. paragrafusa alapján a közösségi terekben okozott kárért a kollégisták szolidárisan vállalják a felelősséget, azaz, amennyiben nem derül ki, hogy ki a kár okozója, a lakók egyenlő arányban térítik meg az okozott kárt. Az 500 euró értéket meghaladó használati tárgyakat (zongora, projektor stb) kizárólag igazgatói engedéllyel, saját felelősségre lehet használni.

 

3.2 A hallgató köteles szobáját olyan állapotban tartani, hogy az a higiéniai elvárásoknak és az esztétikai követelményeknek megfeleljen. A szobákban bútorokat mozgatni, kivinni, más helyiségekbe átpakolni szigorúan tilos. Különösen a nagy ruhásszekrények mozgatása tilos, mely beállítva, falhoz vagy más szekrényekkel összecsavarozva áll a szoba egy pontján. Ha A szoba nagyobb bútorainak átrendezéséhez igazgatói engedély és segítség kell, hogy ne okozzunk maradandó kért a padlón-falakon. Szintén tilos a falba és a bútorokba, ajtóba szöget verni, csavart csavarni, vagy azokon maradandó nyomot hagyni. A szobák falára plakátot, posztert ragasztani a falon nyomot hagyó anyaggal (ragasztó, cellux) szigorúan tilos. Erre a célra a festéskor használt sárga ragasztószalag (Tesa) lehet megoldás.

 

3.3 A CH épületében kizárólag az alagsori mosó- ill. szárítógépben lehet mosni és szárítani. A szobában mosni vagy szárítani szigorúan tilos, mert a levegő nagy nedvességtartalma miatt a szobák falai nagyon könnyen penészednek.

 

3.4 Tűzbiztonsági okokból különösen figyeljünk oda az elektromos hálózat rendeltetésszerű használatára, valamint hosszabbító kábelek és elosztók csatlakoztatására. Egy konnektorra legfeljebb három elektromos készüléket csatlakoztassunk. Elektromos fűtőtest, ventilátoros melegítő vagy bármilyen más nagyfogyasztású elektromos készülék használata az intézményben tilos és életveszélyes! Mindenki figyelje meg, hogy a szobájához legközelebb hol található poroltó palack, tűzlétra, tűzjelző nyomógombok. Ezek rendeltetésszerű használata és egyéb tűzbiztonsági intézkedés, mely a legelső kollégiumi gyűlésen elhangzott, minden lakónak kötelessége. Amennyiben lemegy egy biztosíték, a visszakapcsoló személynek meg kell próbálnia kideríteni a probléma okát: kérdezzönk rá társainknál, nem felejtettek-e csatlakoztatva vasalót, hajsütőt, mely túlhevülve okozhatta a biztosíték lekapcsolódását. Amennyiben az optikai füstjelzők tüzet jeleznek, azonnal hagyjuk el az épületet, minden értéktárgyunkat hátrahagyva, mert ezek esetleges menekítése a saját életünkbe vagy mások életébe kerülhet. Amennyiben bármelyik szobában tüzet észlelünk, a tűzjelző nyomógombokkal aktiváljuk a szirénákat. Ez után mérjük fel, hogy a poroltó palackokkal megfékezhetjük-e a tüzet. Ha igen, késlekedés nélkül használjuk a hozzánk legközelebb elhelyezkedő poroltót. Ha úgy észleljük, hogy poroltó palackkal a tűz már nem oltható, azonnal hívjuk a 112-es sürgősségi számot és hagyjuk el az épületet.

3.5 A városi szabályozás szerint a szemetet szelektálni kell a konyhai szemetesekhez kifüggesztett módon. Amennyiben a városháza részéről pénzbírság érkezik, annak megtérítése a lakóközösséget terheli.

 

3.6 Kerékpárok tárolására a hátsó udvarban van lehetőség. A kerékpárok ki- és behozatalánál (különösen esős időben) vigyázzunk, hogy ne hozzunk be sarat. Ilyenkor a kerékpárokat, ha tehetjük, emeljük fel. Ha a kerékpár nyomot hagy, nyomban fel kell takarítani. Az ajtókat ne hagyjuk nyitva kerékpárok behozatalánál, hanem minden ajtót egyenként nyissunk és csukjunk. Ez által csökkenthetjük a ház hőveszteségét, mellyel pénzt takaríthatunk meg a CH-nak.

3.7 Ha akár rövid időre is kimegyünk a CH-ból, gondosan zárjunk be a szobánk ajtaját és ablakait, mert a gyorsan változó időjárás miatt a szobánk könnyen beázhat. A CH lopás esetén nem vállal felelősséget. A szobánkból vagy a közösségi terekből való kilépéskor oltsuk le a villanyokat, ha ott nem tartózkodik senki. Különösen figyeljünk a pincei, a nappali és konyhai villanyok eloltására.

 

3.8 A szobákat rendszeresen szellőztetni kell. Ennek elmulasztása penészedést okozhat. Főként télen nagyon figyeljünk erre. A szobákat télen napi 5-10 perces szellőztetéssel megóvhatjuk a penészedéstől. Ezt lecsavart fűtőtesttel végezzük és utána gondosan csukjuk be az ablakot. Télen ne hagyjuk órákig bukó állásban az ablakot, mert ezzel energiát pocsékolunk és penészedést okozunk a hideg és meleg levegő lecsapódása miatt.. Bármely meghibásodást vagy kárt, elektromos berendezések nem rendeltetésszerű használatát vagy működését az igazgatónál azonnal be kell jelenteni.

3.9 A kulcsok elvesztése 50 eurós büntetést von maga után. Elvesztés után ezt azonnal be kell jelenteni, mert a mágneskorongot a lehető legrövidebb időn belül ki kell törölni a belépő rendszerből, máskülönben a többi lakó értékeit is veszélyeztetjük.

 

4. Távozás a CH-ból

 

4.1 A lakó a CH-ból való végleges távozáskor kitakarítja a szobáját. Sem a szobában, sem a hűtőszekrényben vagy más polcon-tárolószekrényben nem maradhat semilyen személyes tulajdon, vagy élelmiszer.

4.2 Elutazásuk előtt a lakók kötelesek a városházán kijelentkezni. Ez a folyamat maximum 5 percet vesz igénybe.

4.3 Kiköltözéskor mindenki köteles a kulcsát és a mágneskorongot leadni és az esetlegesen okozott kárt vagy tartozást megtéríteni, amennyiben ezt a kaució nem fedezi.

4.4 A CH-ból való ideiglenes, 24 órát meghaladó távollétet e-mailen be kell jelenteni az igazgatónak.

Záradék

A házirend be nem tartása az igazgató kétszeri figyelmeztetése után a CH-ból való kizárást vonja maga után. Kivételt képez ez alól a 2. Fejezet 9. pontja. Ebben az esetben a döntést az igazgató a lakóval írásban közli. A kollégista az írásos indoklás kézhezvételétől számított 7 napon belül köteles a CH-t elhagyni.

A házirendet elolvastam, annak minden pontjával egyetértek és magamra nézve ezt teljes terjedelmében kötelezőnek tartom.

 

Név                                                                                                                                                                                                                                                     Aláírás

Dátum