Fejlesztési stratégia

JEZSUITA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2012-2015

Minőség

Miután 2012 februárjában a Collegium Hungaricum újra a Jézus Társaság Magyarországi Rendtartományának (JTMR) kezelésébe került, néhány alapelv leszögezése elengedhetetlenné vált. Mindenek előtt felvételi stratégiánkban elmozdultunk egy posztgraduális célcsoport felé, melyben főleg a hosszabb időre jelentkező hallgatókat várjuk. Ezzel együtt tudatosan megszólítjuk a hazai jezsuita és más szakkollégiumok diákságát. Évente három jezsuita lelki- és közösségépítő programot kínálunk a hallgatóknak. Továbbá elkezdtük megerősíteni az öregdiákok megszólítását, kapcsolataik megtartását baráti hálózatunkban. Mindezek mellett Muzslay kutatókönyvtárat hoztunk létre a keresztény társadalmi tanítás megismertetésére a Párbeszéd Házban.

Fenntarthatóság

Forrásfejlesztést kezdtünk öregdiákjaink körében az ösztöndíj-program és műszaki fejlesztések támogatására. Ezzel egy időben elkezdtük az épület műszaki ellenőrzését, tervezését és ezek alapján a folyamatos felújítását annak érdekében, hogy eljussunk egy korszerűbb, igényesebb, egy az épületet egészében és jobban kihasználó struktúrához. Ennek alapján 2012, 2013 és 2014 nyarán folyamatos, teljes körű felújítást végeztünk az épületben. 2015-ben már kisebb fejlesztést is végrehajthattunk, mely elősegíti a Kollégium épületének hosszútávú, tudatos fenntartását. 

Szubszidiaritás és együttműködés

A kollégium a budapesti Szent Ignác Szakkollégium (SZIK) leuveni posztgraduális programjaként kapott és kap meg a SZIK és a JTMR részéről minden szervezési segítséget. Az intézmény vezetését leegyszerűsítettük, mely minden téren adminisztrációs könnyítésekkel is járt. Az erős hallgatói kezdeményezések támogatását helyi hallgatókból álló animátor-rendszer megszervezésében látjuk biztosítva.

KÖZÖS CÉLJAINK ELÉRÉSÉHEZ, A KOLLÉGIUM JÖVŐJE ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK TÁMOGATÁSÁT!

Számlatulajdonos neve: Hongaars Huis vzw
Számlatulajdonos címe: Blijde-Inkomststraat 18, Leuven, 3000, Belgium
IBAN: BE87 7350 3160 3594; BIC: KREDBEBB
Információ: www.leuven-collegium-hungaricum.hu
Információ: Csonta István rektor; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.